info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 21:49
kontakt
KETY
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 561 084,00 584 259,00
4,1%
589 081,00
0,8%
747 647,00
26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 186 598,00 196 246,00
5,2%
134 092,00
-31,7%
454 836,00
239,2%
Zysk (strata) brutto 181 591,00 192 251,00
5,9%
128 359,00
-33,2%
453 124,00
253,0%
Zysk (strata) netto 175 617,00 189 506,00
7,9%
124 263,00
-34,4%
442 211,00
255,9%
Amortyzacja 20 679,00 24 577,00
18,9%
25 350,00
3,1%
27 097,00
6,9%
Aktywa 1 359 645,00 1 444 545,00
6,2%
1 265 730,00
-12,4%
1 441 813,00
13,9%
Kapitał własny 678 864,00 654 235,00
-3,6%
800 996,00
22,4%
673 869,00
-15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 71,30 68,71
-3,6%
83,60
21,7%
69,84
-16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 18,44 19,90
7,9%
12,97
-34,8%
45,83
253,4%