info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:14
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 229 738,00 297 675,00
29,6%
291 406,00
-2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 676,00 9 728,00
71,4%
124 364,00
1 178,4%
Zysk (strata) brutto 3 378,00 6 019,00
78,2%
122 340,00
1 932,6%
Zysk (strata) netto 2 539,00 4 605,00
81,4%
119 658,00
2 498,4%
Amortyzacja 12 193,00 12 817,00
5,1%
12 533,00
-2,2%
Aktywa 1 170 449,00 1 249 289,00
6,7%
1 265 730,00
1,3%
Kapitał własny 676 451,00 675 260,00
-0,2%
800 996,00
18,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 70,68 70,48
-0,3%
83,60
18,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,48
81,5%
12,49
2 496,3%