info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 11:27
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 297 675,00 291 406,00
-2,1%
288 898,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 728,00 124 364,00
1 178,4%
171 944,00
38,3%
Zysk (strata) brutto 6 019,00 122 340,00
1 932,6%
170 762,00
39,6%
Zysk (strata) netto 4 605,00 119 658,00
2 498,4%
166 374,00
39,0%
Amortyzacja 12 817,00 12 533,00
-2,2%
12 892,00
2,9%
Aktywa 1 249 289,00 1 265 730,00
1,3%
1 427 326,00
12,8%
Kapitał własny 675 260,00 800 996,00
18,6%
642 392,00
-19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 70,48 83,60
18,6%
66,77
-20,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 12,49
2 496,3%
17,29
38,5%