info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 22:54
kontakt
INTERCARS
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 877 843,00 7 943 253,00
15,5%
8 764 261,00
10,3%
9 159 166,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 294 464,00 313 382,00
6,4%
331 943,00
5,9%
507 076,00
52,8%
Zysk (strata) brutto 262 456,00 268 784,00
2,4%
279 529,00
4,0%
444 474,00
59,0%
Zysk (strata) netto 216 428,00 223 085,00
3,1%
227 096,00
1,8%
333 320,00
46,8%
Amortyzacja 65 520,00 76 763,00
17,2%
130 200,00
69,6%
131 150,00
0,7%
Aktywa 3 402 978,00 3 943 261,00
15,9%
4 423 893,00
12,2%
4 678 851,00
5,8%
Kapitał własny 1 616 028,00 1 829 173,00
13,2%
2 046 687,00
11,9%
2 395 496,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 114,06 129,10
13,2%
144,46
11,9%
169,08
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,28 15,75
3,1%
16,03
1,8%
23,53
46,8%