info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 19:27
kontakt
INTERCARS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 620 550,00 1 454 307,00
-10,3%
1 657 263,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53 103,00 27 052,00
-49,1%
49 139,00
81,6%
Zysk (strata) brutto 42 071,00 16 529,00
-60,7%
89 534,00
441,7%
Zysk (strata) netto 29 950,00 13 622,00
-54,5%
80 450,00
490,6%
Amortyzacja 9 671,00 14 850,00
53,6%
14 301,00
-3,7%
Aktywa 3 443 148,00 3 704 391,00
7,6%
3 735 886,00
0,9%
Kapitał własny 1 422 970,00 1 436 592,00
1,0%
1 506 982,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 100,44 101,40
1,0%
106,36
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,11 0,96
-54,5%
5,68
490,8%