info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 19:25
kontakt
ELBUDOWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 112 271,00 35 407,00
-68,5%
55 131,00
55,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 543,00 -167 060,00
---
-12 391,00
---
Zysk (strata) brutto -11 163,00 -184 689,00
---
-20 254,00
---
Zysk (strata) netto -11 411,00 -193 725,00
---
-20 254,00
---
Amortyzacja 4 371,00 4 333,00
-0,9%
4 736,00
9,3%
Aktywa 575 202,00 422 700,00
-26,5%
367 882,00
-13,0%
Kapitał własny 176 693,00 -16 060,00
---
-36 033,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,33 -3,21
---
-7,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,28 -38,73
---
-4,05
---