info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 19:11
kontakt
ELBUDOWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 107 943,00 112 271,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50 974,00 -10 543,00
---
Zysk (strata) brutto -47 067,00 -11 163,00
---
Zysk (strata) netto -100 426,00 -11 411,00
---
Amortyzacja 4 524,00 4 371,00
-3,4%
Aktywa 557 417,00 575 202,00
3,2%
Kapitał własny 187 411,00 176 693,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,47 35,33
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -20,08 -2,28
---