info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:17
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 153 650,00 153 750,00
0,1%
160 407,00
4,3%
Przychody z tytułu prowizji 19 358,00 20 226,00
4,5%
19 126,00
-5,4%
Wynik na działalności bankowej 62 225,00 41 033,00
-34,1%
64 332,00
56,8%
Zysk (strata) brutto 16 491,00 26 233,00
59,1%
33 849,00
29,0%
Zysk (strata) netto 12 024,00 16 007,00
33,1%
26 357,00
64,7%
Amortyzacja 7 944,00 7 734,00
-2,6%
15 634,00
102,1%
Aktywa 18 082 043,00 18 310 664,00
1,3%
18 335 248,00
0,1%
Kapitał własny 2 076 006,00 2 078 990,00
0,1%
2 109 251,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 18,03 14,40
-20,1%
18,03
25,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,34 22,37
0,1%
22,69
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,17
33,3%
0,28
65,1%