info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 14:24
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 153 750,00 160 407,00
4,3%
158 696,00
-1,1%
Przychody z tytułu prowizji 20 226,00 19 126,00
-5,4%
17 186,00
-10,1%
Wynik na działalności bankowej 41 033,00 64 332,00
56,8%
68 632,00
6,7%
Zysk (strata) brutto 26 233,00 33 849,00
29,0%
26 751,00
-21,0%
Zysk (strata) netto 16 007,00 26 357,00
64,7%
21 553,00
-18,2%
Amortyzacja 7 734,00 15 634,00
102,1%
11 448,00
-26,8%
Aktywa 18 310 664,00 18 335 248,00
0,1%
18 273 824,00
-0,3%
Kapitał własny 2 078 990,00 2 109 251,00
1,5%
2 131 610,00
1,1%
Współczynnik wypłacalności 14,40 18,03
25,2%
17,22
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,37 22,69
1,5%
22,93
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,28
65,1%
0,23
-18,3%