info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 23:16
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 158 696,00 155 637,00
-1,9%
152 885,00
-1,8%
Przychody z tytułu prowizji 17 186,00 17 638,00
2,6%
17 951,00
1,8%
Wynik na działalności bankowej 68 632,00 60 743,00
-11,5%
56 481,00
-7,0%
Zysk (strata) brutto 26 751,00 27 901,00
4,3%
30 547,00
9,5%
Zysk (strata) netto 21 553,00 16 745,00
-22,3%
20 864,00
24,6%
Amortyzacja 11 448,00 11 146,00
-2,6%
11 471,00
2,9%
Aktywa 18 273 824,00 18 329 397,00
0,3%
19 304 250,00
5,3%
Kapitał własny 2 131 610,00 2 147 038,00
0,7%
2 162 370,00
0,7%
Współczynnik wypłacalności 17,22 16,58
-3,7%
15,96
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,93 23,10
0,7%
23,26
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,18
-22,4%
0,22
24,4%