info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 11:54
kontakt
STARWARD
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 597,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 170,00
Zysk (strata) brutto -1 155,00
Zysk (strata) netto -1 448,00
Amortyzacja 72,00
Aktywa 5 285,00
Kapitał własny 4 701,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,78