info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 13:49
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 610,00 3 915,00
-40,8%
3 767,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 654,00 -3 506,00
---
-3 855,00
---
Zysk (strata) brutto 8 229,00 -1 929,00
---
-11 148,00
---
Zysk (strata) netto 8 159,00 -1 626,00
---
-10 883,00
---
Amortyzacja 172,00 440,00
155,8%
475,00
8,0%
Aktywa 1 092 606,00 1 091 442,00
-0,1%
1 079 726,00
-1,1%
Kapitał własny 1 074 139,00 1 072 512,00
-0,2%
1 061 630,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,64 23,60
-0,2%
23,36
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,04
---
-0,24
---