info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:32
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 767,00 13 936,00
269,9%
7 451,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 855,00 -1 137,00
---
-1 688,00
---
Zysk (strata) brutto -11 148,00 -381,00
---
60 203,00
---
Zysk (strata) netto -10 883,00 -344,00
---
56 394,00
---
Amortyzacja 475,00 476,00
0,2%
385,00
-19,1%
Aktywa 1 079 726,00 1 082 491,00
0,3%
1 146 185,00
5,9%
Kapitał własny 1 061 630,00 1 061 286,00
-0,0%
1 117 680,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,36 23,35
-0,0%
24,60
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,01
---
1,24
---