info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 05:33
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 80 815,00 222 483,00
175,3%
153 169,00
-31,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 850,00 21 581,00
---
2 862,00
-86,7%
Zysk (strata) brutto 582,00 66 377,00
11 305,0%
4 087,00
-93,8%
Zysk (strata) netto 2 349,00 37 075,00
1 478,3%
3 541,00
-90,4%
Amortyzacja 1 819,00 1 946,00
7,0%
1 937,00
-0,5%
Aktywa 1 452 338,00 1 443 223,00
-0,6%
1 625 921,00
12,7%
Kapitał własny 685 094,00 719 429,00
5,0%
722 970,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 3,04
5,0%
3,06
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,16
1 470,0%
0,02
-90,4%