info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 15:48
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 37,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 33,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 23,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 11 462,00 11 070,00
-3,4%
Kapitał własny 5 966,00 5 915,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---