info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 20:02
kontakt
FON
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 068,00 255,00
-76,1%
165,00
-35,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 397,00 -275,00
---
133,00
---
Zysk (strata) brutto 410,00 -549,00
---
180,00
---
Zysk (strata) netto 240,00 -553,00
---
180,00
---
Amortyzacja 109,00 26,00
-76,1%
0,00
---
Aktywa 63 253,00 14 397,00
-77,2%
9 677,00
-32,8%
Kapitał własny 62 265,00 14 365,00
-76,9%
9 665,00
-32,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,27
128,3%
0,18
-32,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---