info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 04:55
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 82,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -184,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -22,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -22,00
---
Amortyzacja 0,00 8,00
---
Aktywa 9 677,00 9 448,00
-2,4%
Kapitał własny 9 665,00 9 435,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---