info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 09:10
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 82,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -184,00
Zysk (strata) brutto -22,00
Zysk (strata) netto -22,00
Amortyzacja 8,00
Aktywa 9 448,00
Kapitał własny 9 435,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00