info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 21:21
kontakt
ALCHEMIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 224 987,00 173 936,00
-22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 482,00 7 938,00
1 546,9%
Zysk (strata) brutto -783,00 5 682,00
---
Zysk (strata) netto -856,00 5 713,00
---
Amortyzacja 5 668,00 5 588,00
-1,4%
Aktywa 795 140,00 792 232,00
-0,4%
Kapitał własny 539 737,00 545 331,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,11 3,14
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---