info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:58
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 379 205,00 401 574,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 390,00 8 833,00
38,2%
Zysk (strata) brutto 74 312,00 -10 120,00
---
Zysk (strata) netto 69 750,00 -12 604,00
---
Amortyzacja 4 780,00 4 705,00
-1,6%
Aktywa 4 210 337,00 4 073 803,00
-3,2%
Kapitał własny 1 469 557,00 1 455 644,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,88 27,62
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,32 -0,24
---