info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:29
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 579 385,00 631 121,00
8,9%
631 121,00
0,0%
626 807,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 089,00 -4 878,00
---
-4 878,00
---
7 620,00
---
Zysk (strata) brutto 68 722,00 241 820,00
251,9%
241 820,00
0,0%
11 089,00
-95,4%
Zysk (strata) netto 54 914,00 198 163,00
260,9%
198 163,00
0,0%
6 548,00
-96,7%
Amortyzacja 2 216,00 2 262,00
2,1%
2 262,00
0,0%
3 474,00
53,6%
Aktywa 3 556 955,00 3 927 454,00
10,4%
3 927 454,00
0,0%
4 096 604,00
4,3%
Kapitał własny 1 205 798,00 1 402 701,00
16,3%
1 402 701,00
0,0%
1 405 832,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,88 26,62
16,3%
26,62
0,0%
26,68
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 3,76
260,8%
3,76
0,0%
0,12
-96,7%