info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 10:53
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 489 286,00 489 286,00
0,0%
495 319,00
1,2%
379 205,00
-23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 92 243,00 92 243,00
0,0%
12 580,00
-86,4%
6 390,00
-49,2%
Zysk (strata) brutto 90 447,00 90 447,00
0,0%
-43 011,00
---
74 312,00
---
Zysk (strata) netto 69 766,00 69 766,00
0,0%
-36 982,00
---
69 750,00
---
Amortyzacja 3 360,00 3 360,00
0,0%
4 615,00
37,4%
4 780,00
3,6%
Aktywa 3 889 932,00 3 889 932,00
0,0%
4 413 907,00
13,5%
4 210 337,00
-4,6%
Kapitał własny 1 463 206,00 1 463 206,00
0,0%
1 405 472,00
-3,9%
1 469 557,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,76 27,76
0,0%
26,67
-3,9%
27,88
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,32
0,0%
-0,70
---
1,32
---