info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 01:15
kontakt
COMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77 304,00 98 894,00
27,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 484,00 5 949,00
300,9%
Zysk (strata) brutto 3 978,00 4 140,00
4,1%
Zysk (strata) netto 3 471,00 2 471,00
-28,8%
Amortyzacja 5 321,00 5 437,00
2,2%
Aktywa 730 152,00 740 161,00
1,4%
Kapitał własny 472 220,00 474 691,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 79,79 80,21
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,42
-28,7%