info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 20:33
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 75 072,00 67 380,00
-10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 690,00 2 142,00
26,7%
Zysk (strata) brutto 1 759,00 2 065,00
17,4%
Zysk (strata) netto 1 423,00 1 629,00
14,5%
Amortyzacja 867,00 844,00
-2,7%
Aktywa 178 416,00 169 229,00
-5,1%
Kapitał własny 75 144,00 76 773,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,34 12,60
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,27
14,1%