info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 01:41
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 67 380,00 67 028,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 142,00 1 782,00
-16,8%
Zysk (strata) brutto 2 065,00 2 067,00
0,1%
Zysk (strata) netto 1 629,00 1 670,00
2,5%
Amortyzacja 844,00 854,00
1,2%
Aktywa 169 229,00 168 542,00
-0,4%
Kapitał własny 76 773,00 71 410,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,60 11,72
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
2,6%