info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.28, godz. 22:09
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 487,00 28 608,00
-21,6%
49 754,00
73,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 760,00 1 034,00
-86,7%
9 661,00
834,3%
Zysk (strata) brutto 7 469,00 213,00
-97,1%
9 684,00
4 446,5%
Zysk (strata) netto 6 445,00 -72,00
---
7 849,00
---
Amortyzacja 289,00 281,00
-2,8%
282,00
0,4%
Aktywa 125 249,00 114 702,00
-8,4%
127 649,00
11,3%
Kapitał własny 82 180,00 82 108,00
-0,1%
89 957,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,43 13,42
-0,1%
14,70
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 -0,01
---
1,28
---