info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 01:48
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 385,00 37 258,00
36,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 012,00 -650,00
---
Zysk (strata) brutto -1 141,00 -718,00
---
Zysk (strata) netto -1 114,00 -704,00
---
Amortyzacja 321,00 314,00
-2,2%
Aktywa 89 234,00 108 022,00
21,1%
Kapitał własny 64 608,00 63 903,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,56 10,44
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,12
---