info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 11:48
kontakt
POLNORD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 436,00 4 080,00
18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 969,00 -1 864,00
---
Zysk (strata) brutto 18 735,00 1 468,00
-92,2%
Zysk (strata) netto 17 779,00 2 398,00
-86,5%
Amortyzacja 354,00 -56,00
---
Aktywa 829 425,00 814 649,00
-1,8%
Kapitał własny 426 184,00 428 582,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,37 4,39
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,02
-86,3%