info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:16
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 807 000,00 2 923 000,00
4,1%
2 882 000,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 890 000,00 906 000,00
1,8%
911 000,00
0,6%
Wynik na działalności bankowej 2 606 000,00 2 234 000,00
-14,3%
1 550 000,00
-30,6%
Zysk (strata) brutto 1 786 000,00 1 545 000,00
-13,5%
730 000,00
-52,8%
Zysk (strata) netto 1 338 000,00 1 156 000,00
-13,6%
604 000,00
-47,8%
Amortyzacja 203 000,00 207 000,00
2,0%
210 000,00
1,4%
Aktywa 301 339 000,00 311 444 000,00
3,4%
317 125 000,00
1,8%
Kapitał własny 38 744 000,00 40 030 000,00
3,3%
40 412 000,00
1,0%
Współczynnik wypłacalności 20,82 20,90
0,4%
20,66
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,00 32,02
3,3%
32,33
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 0,92
-13,6%
0,48
-47,8%