info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 06:21
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 646 000,00 2 355 000,00
-11,0%
Przychody z tytułu prowizji 942 000,00 1 055 000,00
12,0%
Wynik na działalności bankowej 2 135 000,00 1 694 000,00
-20,7%
Zysk (strata) brutto 1 270 000,00 912 000,00
-28,2%
Zysk (strata) netto 825 000,00 612 000,00
-25,8%
Amortyzacja 212 000,00 208 000,00
-1,9%
Aktywa 348 685 000,00 346 287 000,00
-0,7%
Kapitał własny 42 651 000,00 43 273 000,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 20,08 21,55
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,12 34,62
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,49
-25,8%