info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.28, godz. 01:38
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 912 000,00 2 646 000,00
-9,1%
2 355 000,00
-11,0%
Przychody z tytułu prowizji 1 024 000,00 942 000,00
-8,0%
1 055 000,00
12,0%
Wynik na działalności bankowej 1 458 000,00 2 135 000,00
46,4%
1 694 000,00
-20,7%
Zysk (strata) brutto 553 000,00 1 270 000,00
129,7%
912 000,00
-28,2%
Zysk (strata) netto 360 000,00 825 000,00
129,2%
612 000,00
-25,8%
Amortyzacja 212 000,00 212 000,00
0,0%
208 000,00
-1,9%
Aktywa 333 378 000,00 348 685 000,00
4,6%
346 287 000,00
-0,7%
Kapitał własny 41 166 000,00 42 651 000,00
3,6%
43 273 000,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 19,18 20,08
4,7%
21,55
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,93 34,12
3,6%
34,62
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,66
129,2%
0,49
-25,8%