info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 06:11
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 966 000,00 2 912 000,00
-1,8%
2 646 000,00
-9,1%
2 355 000,00
-11,0%
Przychody z tytułu prowizji 635 000,00 1 024 000,00
61,3%
942 000,00
-8,0%
1 055 000,00
12,0%
Wynik na działalności bankowej 1 555 000,00 1 458 000,00
-6,2%
2 135 000,00
46,4%
1 694 000,00
-20,7%
Zysk (strata) brutto 730 000,00 669 000,00
-8,4%
1 270 000,00
89,8%
912 000,00
-28,2%
Zysk (strata) netto 604 000,00 360 000,00
-40,4%
825 000,00
129,2%
612 000,00
-25,8%
Amortyzacja 210 000,00 212 000,00
1,0%
212 000,00
0,0%
208 000,00
-1,9%
Aktywa 317 125 000,00 333 378 000,00
5,1%
348 685 000,00
4,6%
346 287 000,00
-0,7%
Kapitał własny 40 412 000,00 41 166 000,00
1,9%
42 651 000,00
3,6%
43 273 000,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 20,66 19,18
-7,2%
20,08
4,7%
21,55
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,33 32,93
1,9%
34,12
3,6%
34,62
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,29
-40,4%
0,66
129,2%
0,49
-25,8%