info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 02:36
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 770 000,00 2 748 000,00
-0,8%
2 807 000,00
2,1%
Przychody z tytułu prowizji 882 000,00 835 000,00
-5,3%
890 000,00
6,6%
Wynik na działalności bankowej 1 839 000,00 1 597 000,00
-13,2%
2 606 000,00
63,2%
Zysk (strata) brutto 1 125 000,00 1 057 000,00
-6,0%
1 786 000,00
69,0%
Zysk (strata) netto 825 000,00 737 000,00
-10,7%
1 338 000,00
81,5%
Amortyzacja 171 000,00 200 000,00
17,0%
203 000,00
1,5%
Aktywa 300 413 000,00 298 403 000,00
-0,7%
301 339 000,00
1,0%
Kapitał własny 38 360 000,00 38 846 000,00
1,3%
38 744 000,00
-0,3%
Współczynnik wypłacalności 21,33 20,76
-2,7%
20,82
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,69 31,08
1,3%
31,00
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,59
-10,6%
1,07
81,4%