info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 03:02
kontakt
SWISSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 292,00 7 049,00
33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 082,00 -1 142,00
---
Zysk (strata) brutto -2 488,00 -1 552,00
---
Zysk (strata) netto -2 524,00 -1 552,00
---
Amortyzacja 1 303,00 1 522,00
16,8%
Aktywa 55 406,00 54 387,00
-1,8%
Kapitał własny 746,00 -807,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 -0,25
---