info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 01:44
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 987,00 7 848,00
12,3%
9 819,00
25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 180,00 1 093,00
507,2%
2 400,00
119,6%
Zysk (strata) brutto 252,00 1 105,00
338,5%
2 410,00
118,1%
Zysk (strata) netto 13,00 857,00
6 492,3%
1 998,00
133,1%
Amortyzacja 138,00 145,00
5,1%
137,00
-5,5%
Aktywa 14 099,00 15 219,00
7,9%
16 679,00
9,6%
Kapitał własny 9 605,00 10 462,00
8,9%
10 357,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,60 10,46
8,9%
10,36
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,86
6 492,3%
2,00
133,1%