info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 19:40
kontakt
ATM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 200,00 39 354,00
3,0%
39 354,00
0,0%
40 331,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 200,00 8 412,00
16,8%
8 412,00
0,0%
10 367,00
23,2%
Zysk (strata) brutto 1 898,00 6 714,00
253,7%
6 714,00
0,0%
5 064,00
-24,6%
Zysk (strata) netto 537,00 6 123,00
1 040,2%
6 123,00
0,0%
4 644,00
-24,2%
Amortyzacja 12 062,00 12 082,00
0,2%
12 082,00
0,0%
10 087,00
-16,5%
Aktywa 581 678,00 587 856,00
1,1%
587 856,00
0,0%
592 745,00
0,8%
Kapitał własny 163 730,00 169 333,00
3,4%
169 333,00
0,0%
173 151,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,50 4,66
3,4%
4,66
0,0%
4,76
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,17
1 020,0%
0,17
0,0%
0,13
-23,8%