info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 15:00
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 363 923,00 1 887 394,00
38,4%
2 067 632,00
9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 819,00 43 986,00
42,7%
119 661,00
172,0%
Zysk (strata) brutto 33 189,00 96 604,00
191,1%
111 262,00
15,2%
Zysk (strata) netto 28 552,00 80 100,00
180,5%
78 674,00
-1,8%
Amortyzacja 18 634,00 19 776,00
6,1%
19 783,00
0,0%
Aktywa 5 089 030,00 5 324 405,00
4,6%
5 680 221,00
6,7%
Kapitał własny 708 036,00 670 583,00
-5,3%
748 914,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,73 26,27
-5,3%
29,34
11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 3,14
180,6%
3,08
-1,8%