info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 03:53
kontakt
PLANTWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 121,00 3 285,00
54,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80,00 618,00
672,5%
Zysk (strata) brutto 71,00 594,00
736,6%
Zysk (strata) netto 66,00 457,00
592,4%
Amortyzacja 42,00 43,00
2,4%
Aktywa 3 156,00 4 901,00
55,3%
Kapitał własny 1 590,00 1 739,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,34
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,35
590,2%