info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 04:02
kontakt
DRAGEUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 270,00 344,00
27,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00 -93,00
---
Zysk (strata) brutto -41,00 -97,00
---
Zysk (strata) netto -41,00 -84,00
---
Amortyzacja 0,00 42,00
---
Aktywa 1 490,00 1 452,00
-2,6%
Kapitał własny 1 428,00 1 344,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,64
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---