info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.25, godz. 03:50
kontakt
CARBONSTU
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 271,00 2 562,00
101,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 432,00 1 150,00
166,2%
Zysk (strata) brutto 541,00 1 199,00
121,6%
Zysk (strata) netto 493,00 1 119,00
127,0%
Amortyzacja 419,00 426,00
1,7%
Aktywa 6 242,00 11 947,00
91,4%
Kapitał własny 5 363,00 10 858,00
102,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,82 7,40
93,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,76
116,8%