info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.14, godz. 15:05
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 697,00 480,00
-31,1%
453,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 567,00 166,00
-70,7%
123,00
-25,9%
Zysk (strata) brutto 580,00 133,00
-77,1%
201,00
51,1%
Zysk (strata) netto 528,00 107,00
-79,7%
189,00
76,6%
Amortyzacja 35,00 153,00
337,1%
177,00
15,7%
Aktywa 5 520,00 5 703,00
3,3%
5 861,00
2,8%
Kapitał własny 4 692,00 4 803,00
2,4%
4 992,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,42
2,4%
3,56
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,08
-79,8%
0,13
76,3%