info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 03:57
kontakt
DIGITREE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 997,00 2 116,00
6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -179,00 -24,00
---
Zysk (strata) brutto 4 175,00 -42,00
---
Zysk (strata) netto 4 187,00 -127,00
---
Amortyzacja 394,00 314,00
-20,3%
Aktywa 25 305,00 25 201,00
-0,4%
Kapitał własny 19 362,00 19 222,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,79 7,73
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,68 -0,05
---