info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 11:03
kontakt
PBG
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 987 014,00 1 869 093,00
-5,9%
1 318 157,00
-29,5%
250,00
-100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 820 391,00 -47 974,00
---
-61 359,00
---
-4 273 092,00
---
Zysk (strata) brutto 803 247,00 -60 352,00
---
-39 120,00
---
-4 274 641,00
---
Zysk (strata) netto 838 731,00 -31 441,00
---
-23 725,00
---
-4 477 674,00
---
Amortyzacja 21 863,00 -3 062,00
---
16 429,00
---
2 140,00
-87,0%
Aktywa 1 960 916,00 1 767 796,00
-9,8%
1 566 608,00
-11,4%
1 339 999,00
-14,5%
Kapitał własny -65 941,00 -166 733,00
---
-207 918,00
---
-4 686 982,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,21
---
-0,26
---
-5,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,09 -0,04
---
-0,03
---
-5,47
---