info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.08, godz. 14:17
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 791,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 321,00
Zysk (strata) brutto -16 706,00
Zysk (strata) netto -16 706,00
Amortyzacja 381,00
Aktywa 332 802,00
Kapitał własny -311 282,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02