info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 07:47
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 082,00 41 585,00
1 897,4%
20 791,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 503,00 -19 951,00
---
-16 321,00
---
Zysk (strata) brutto -4 585,00 -88 418,00
---
-16 706,00
---
Zysk (strata) netto -4 585,00 -88 491,00
---
-16 706,00
---
Amortyzacja 73,00 292,00
300,0%
381,00
30,5%
Aktywa 385 045,00 364 426,00
-5,4%
332 802,00
-8,7%
Kapitał własny -196 302,00 -294 577,00
---
-311 282,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,36
---
-0,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,11
---
-0,02
---