info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 08:35
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -45 976,00 -54 831,00
---
-27 697,00
---
Amortyzacja 255,00 -83,00
---
34,00
---
Aktywa 104 513,00 96 868,00
-7,3%
108 889,00
12,4%
Kapitał własny -5 033 186,00 -5 088 017,00
---
-5 115 714,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,15 -6,22
---
-6,25
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,07
---
-0,03
---