info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.30, godz. 00:16
kontakt
COLUMBUS
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 165,00 61 720,00
104,6%
204 249,00
230,9%
657 110,00
221,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 588,00 4 391,00
69,7%
20 260,00
361,4%
93 299,00
360,5%
Zysk (strata) brutto 1 801,00 2 704,00
50,1%
14 890,00
450,7%
86 508,00
481,0%
Zysk (strata) netto 1 292,00 1 990,00
54,0%
11 681,00
487,0%
70 517,00
503,7%
Amortyzacja 30,00 55,00
83,3%
1 938,00
3 423,6%
5 063,00
161,2%
Aktywa 33 355,00 46 587,00
39,7%
142 125,00
205,1%
644 403,00
353,4%
Kapitał własny 14 406,00 16 250,00
12,8%
32 561,00
100,4%
102 640,00
215,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,40
12,6%
0,80
100,5%
2,54
215,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
53,1%
0,29
489,8%
1,74
502,8%