info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 20:02
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 130 731,00 209 421,00
60,2%
189 064,00
-9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 289,00 31 123,00
61,4%
19 314,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 14 979,00 29 889,00
99,5%
16 982,00
-43,2%
Zysk (strata) netto 11 821,00 23 464,00
98,5%
15 837,00
-32,5%
Amortyzacja 814,00 1 356,00
66,6%
1 766,00
30,2%
Aktywa 245 691,00 336 461,00
36,9%
469 246,00
39,5%
Kapitał własny 60 862,00 84 327,00
38,6%
100 957,00
19,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 2,08
38,5%
2,49
19,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,58
98,6%
0,39
-32,6%