info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 21:34
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 538,00 52 174,00
51,1%
101 354,00
94,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 550,00 2 699,00
-40,7%
8 446,00
212,9%
Zysk (strata) brutto 4 011,00 2 117,00
-47,2%
6 402,00
202,4%
Zysk (strata) netto 3 493,00 1 313,00
-62,4%
5 334,00
306,2%
Amortyzacja 255,00 653,00
156,1%
774,00
18,5%
Aktywa 67 138,00 86 933,00
29,5%
161 907,00
86,2%
Kapitał własny 22 152,00 23 465,00
5,9%
33 646,00
43,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,58
6,0%
0,83
43,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,03
-62,8%
0,13
312,5%