info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 21:44
kontakt
SELVITA
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 133,00 54 574,00
13,4%
70 679,00
29,5%
30 443,00
-56,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 214,00 6 701,00
---
11 132,00
66,1%
5 375,00
-51,7%
Zysk (strata) brutto -1 283,00 5 182,00
---
11 715,00
126,1%
4 894,00
-58,2%
Zysk (strata) netto 2 720,00 3 926,00
44,3%
10 496,00
167,3%
5 523,00
-47,4%
Amortyzacja 3 617,00 3 232,00
-10,6%
4 534,00
40,3%
2 630,00
-42,0%
Aktywa 89 121,00 47 940,00
-46,2%
72 584,00
51,4%
90 887,00
25,2%
Kapitał własny 55 375,00 35 644,00
-35,6%
46 242,00
29,7%
44 220,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 443,00 285,15
-35,6%
369,94
29,7%
2,75
-99,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 21,76 31,41
44,3%
83,97
167,3%
0,34
-99,6%