info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 17:35
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
17 653,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -264,00
---
0,00
---
-462,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -253,00
---
0,00
---
27,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -253,00
---
0,00
---
171,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
719,00
---
Aktywa 28 974,00 2 752,00
-90,5%
33 956,00
1 133,9%
38 250,00
12,6%
Kapitał własny 17 744,00 2 734,00
-84,6%
17 470,00
539,0%
14 652,00
-16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 141,95 141,95
0,0%
1,08
-99,2%
0,92
-15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,01
---