info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 21:32
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -264,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -253,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -253,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 28 974,00 2 752,00
-90,5%
Kapitał własny 17 744,00 2 734,00
-84,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 141,95 141,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---