info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 00:10
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 27,00
-47,1%
48,00
77,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -315,00 -53,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) brutto -9 623,00 153,00
---
411,00
168,6%
Zysk (strata) netto -9 623,00 153,00
---
411,00
168,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 000,00 2 554,00
27,7%
2 477,00
-3,0%
Kapitał własny 1 715,00 2 167,00
26,4%
2 279,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,14
26,2%
0,14
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,60 0,01
---
0,03
160,0%