info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:09
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 10,00
---
134,00
1 240,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -198,00 -224,00
---
-278,00
---
Zysk (strata) brutto 843,00 253,00
-70,0%
-1 552,00
---
Zysk (strata) netto 843,00 253,00
-70,0%
-1 552,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 008,00 5 362,00
33,8%
3 681,00
-31,4%
Kapitał własny 3 841,00 5 041,00
31,2%
3 489,00
-30,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,17
18,5%
0,12
-31,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-71,9%
-0,05
---