info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 10:01
kontakt
CANNABIS
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26,00 9,00
-65,4%
42,00
366,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -281,00 -243,00
---
-342,00
---
Zysk (strata) brutto -650,00 -4 185,00
---
-458,00
---
Zysk (strata) netto -544,00 -4 233,00
---
-458,00
---
Amortyzacja 16,00 3 952,00
24 600,0%
0,00
---
Aktywa 4 928,00 797,00
-83,8%
927,00
16,3%
Kapitał własny 4 835,00 602,00
-87,5%
723,00
20,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,08
-90,8%
0,04
-51,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,55
---
-0,02
---