info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 15:20
kontakt
CANNABIS
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -252,00
Zysk (strata) brutto -252,00
Zysk (strata) netto -252,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 927,00
Kapitał własny 723,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01