info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 21:33
kontakt
CANNABIS
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 1,00
-94,1%
1,00
0,0%
18,00
1 700,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00 -41,00
---
-30,00
---
-241,00
---
Zysk (strata) brutto -97,00 -41,00
---
-30,00
---
-305,00
---
Zysk (strata) netto -97,00 -41,00
---
-30,00
---
-305,00
---
Amortyzacja 13,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 170,00 4 964,00
324,3%
164,00
-96,7%
533,00
225,0%
Kapitał własny 282,00 4 877,00
1 629,4%
1,00
-100,0%
428,00
42 700,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,63
281,3%
0,00
---
0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,00
---
-0,00
---
-0,02
---