info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:55
kontakt
KLABATER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 826,00 1 158,00
-36,6%
1 190,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 271,00 100,00
-63,1%
-100,00
---
Zysk (strata) brutto 214,00 82,00
-61,7%
-162,00
---
Zysk (strata) netto 204,00 111,00
-45,6%
-195,00
---
Amortyzacja 7,00 8,00
14,3%
18,00
125,0%
Aktywa 7 382,00 7 212,00
-2,3%
7 557,00
4,8%
Kapitał własny 5 781,00 5 891,00
1,9%
5 696,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,86
2,0%
0,83
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-46,7%
-0,03
---