info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 00:23
kontakt
KLABATER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 161,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 154,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 143,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 135,00
---
Amortyzacja 0,00 5,00
---
Aktywa 5 580,00 5 913,00
6,0%
Kapitał własny 4 386,00 4 543,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,66
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---