info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.10, godz. 13:00
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 461,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 237,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 238,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 238,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 427,00 1 593,00
11,6%
Kapitał własny 858,00 1 493,00
74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,30
73,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,05
---