info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 17:09
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61,00 44,00
-27,9%
75,00
70,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -64,00 -25,00
---
1,00
---
Zysk (strata) brutto -63,00 -24,00
---
1,00
---
Zysk (strata) netto -63,00 -17,00
---
1,00
---
Amortyzacja 0,00 13,00
---
0,00
---
Aktywa 1 462,00 1 408,00
-3,7%
1 417,00
0,6%
Kapitał własny 1 412,00 1 394,00
-1,3%
1 396,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
-1,2%
0,25
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,00
---