info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 20:29
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 978,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 106,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 106,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 93,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 5 520,00 3 843,00
-30,4%
Kapitał własny 1 469,00 1 600,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,92 13,43
12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,78
---