info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 06:45
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 744,00 9 873,00
-63,1%
121 908,00
1 134,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 543,00 -4 043,00
---
19 816,00
---
Zysk (strata) brutto 1 161,00 -118 104,00
---
49 765,00
---
Zysk (strata) netto 511,00 -87 290,00
---
46 092,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 009 682,00 1 935 886,00
-3,7%
1 965 332,00
1,5%
Kapitał własny 1 131 070,00 1 043 538,00
-7,7%
1 089 630,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,33
-7,7%
2,44
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,20
---
0,10
---