info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 08:36
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 841,00 35 218,00
627,5%
4 556,00
-87,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 129,00 -9 145,00
---
-6 412,00
---
Zysk (strata) brutto 50 848,00 51 411,00
1,1%
122 838,00
138,9%
Zysk (strata) netto 43 462,00 31 243,00
-28,1%
121 884,00
290,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 620 844,00 1 728 538,00
6,6%
1 874 733,00
8,5%
Kapitał własny 917 036,00 948 279,00
3,4%
1 070 163,00
12,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 2,12
3,4%
2,39
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,07
-27,8%
0,27
288,6%