info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 00:30
kontakt
STALPROD
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 140 935,00 3 501 090,00
11,5%
3 956 688,00
13,0%
3 816 269,00
-3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 412 869,00 359 614,00
-12,9%
299 847,00
-16,6%
203 708,00
-32,1%
Zysk (strata) brutto 425 367,00 347 474,00
-18,3%
349 004,00
0,4%
200 674,00
-42,5%
Zysk (strata) netto 325 777,00 254 452,00
-21,9%
270 288,00
6,2%
142 494,00
-47,3%
Amortyzacja 140 561,00 137 488,00
-2,2%
149 025,00
8,4%
167 780,00
12,6%
Aktywa 3 718 971,00 3 937 757,00
5,9%
4 357 371,00
10,7%
4 345 081,00
-0,3%
Kapitał własny 1 856 182,00 2 145 299,00
15,6%
2 593 547,00
20,9%
2 650 456,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 332,63 384,44
15,6%
464,77
20,9%
474,97
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 58,38 45,60
-21,9%
48,44
6,2%
25,54
-47,3%