info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 11:32
kontakt
STALPROD
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 268 023,00 1 311 227,00
3,4%
1 591 713,00
21,4%
1 508 581,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 120 555,00 20 257,00
-83,2%
33 097,00
63,4%
-4 439,00
---
Zysk (strata) brutto 117 653,00 109 188,00
-7,2%
133 475,00
22,2%
96 053,00
-28,0%
Zysk (strata) netto 95 731,00 100 054,00
4,5%
125 048,00
25,0%
92 808,00
-25,8%
Amortyzacja 49 912,00 47 105,00
-5,6%
48 000,00
1,9%
51 605,00
7,5%
Aktywa 1 963 236,00 1 979 350,00
0,8%
2 218 872,00
12,1%
2 148 481,00
-3,2%
Kapitał własny 1 451 688,00 1 535 001,00
5,7%
1 632 876,00
6,4%
1 679 146,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 260,15 275,08
5,7%
292,62
6,4%
300,91
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 17,16 17,93
4,5%
22,41
25,0%
16,63
-25,8%