info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 00:22
kontakt
STALPROD
Kwartalne skonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 757 238,00 806 452,00
6,5%
866 872,00
7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 701,00 69 772,00
32,4%
47 563,00
-31,8%
Zysk (strata) brutto 54 490,00 68 476,00
25,7%
49 705,00
-27,4%
Zysk (strata) netto 48 112,00 45 161,00
-6,1%
40 313,00
-10,7%
Amortyzacja 42 640,00 41 379,00
-3,0%
41 380,00
0,0%
Aktywa 4 294 505,00 4 265 032,00
-0,7%
4 342 650,00
1,8%
Kapitał własny 2 676 933,00 2 731 760,00
2,0%
2 771 266,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 479,71 489,54
2,0%
496,62
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,62 8,09
-6,1%
7,22
-10,7%