info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 19:11
kontakt
STALPROD
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 642 057,00 763 818,00
19,0%
802 892,00
5,1%
654 351,00
-18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 858,00 28 076,00
136,8%
1 544,00
-94,5%
26 655,00
1 626,4%
Zysk (strata) brutto 102 854,00 30 189,00
-70,6%
3 611,00
-88,0%
28 875,00
699,6%
Zysk (strata) netto 98 322,00 25 606,00
-74,0%
1 325,00
-94,8%
28 235,00
2 030,9%
Amortyzacja 23 540,00 23 715,00
0,7%
25 740,00
8,5%
26 989,00
4,9%
Aktywa 2 082 469,00 2 238 876,00
7,5%
2 178 718,00
-2,7%
2 128 075,00
-2,3%
Kapitał własny 1 533 269,00 1 543 867,00
0,7%
1 588 097,00
2,9%
1 707 381,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 274,77 276,66
0,7%
284,59
2,9%
305,97
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 17,62 4,59
-74,0%
0,24
-94,8%
5,06
2 035,0%