info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.20, godz. 00:41
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 416 667,00 386 225,00
-7,3%
362 006,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 051,00 -2 507,00
---
3 232,00
---
Zysk (strata) brutto 2 356,00 1 255,00
-46,7%
97 195,00
7 644,6%
Zysk (strata) netto 386,00 939,00
143,3%
96 400,00
10 166,2%
Amortyzacja 12 632,00 13 108,00
3,8%
12 961,00
-1,1%
Aktywa 2 277 396,00 2 178 718,00
-4,3%
2 151 697,00
-1,2%
Kapitał własny 1 622 691,00 1 588 097,00
-2,1%
1 684 062,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 290,79 284,59
-2,1%
301,79
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,17
143,5%
17,28
10 182,7%