info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 12:34
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 343 683,00 347 358,00
1,1%
306 993,00
-11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 215,00 5 769,00
---
20 886,00
262,0%
Zysk (strata) brutto -4 753,00 4 335,00
---
24 540,00
466,1%
Zysk (strata) netto -4 917,00 3 882,00
---
24 353,00
527,3%
Amortyzacja 12 904,00 12 910,00
0,0%
14 079,00
9,1%
Aktywa 2 148 481,00 2 109 696,00
-1,8%
2 128 075,00
0,9%
Kapitał własny 1 679 146,00 1 683 028,00
0,2%
1 707 381,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 300,91 301,60
0,2%
305,97
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,88 0,70
---
4,36
527,0%