info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 20:55
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 347 358,00 306 993,00
-11,6%
298 464,00
-2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 769,00 20 886,00
262,0%
596,00
-97,1%
Zysk (strata) brutto 4 335,00 24 540,00
466,1%
31 952,00
30,2%
Zysk (strata) netto 3 882,00 24 353,00
527,3%
31 852,00
30,8%
Amortyzacja 12 910,00 14 079,00
9,1%
12 913,00
-8,3%
Aktywa 2 109 696,00 2 128 075,00
0,9%
2 128 182,00
0,0%
Kapitał własny 1 683 028,00 1 707 381,00
1,4%
1 739 232,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 301,60 305,97
1,4%
311,68
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 4,36
527,0%
5,71
30,8%