info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 05:38
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 306 993,00 298 464,00
-2,8%
300 681,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 886,00 596,00
-97,1%
6 291,00
955,5%
Zysk (strata) brutto 24 540,00 31 952,00
30,2%
8 490,00
-73,4%
Zysk (strata) netto 24 353,00 31 852,00
30,8%
7 790,00
-75,5%
Amortyzacja 14 079,00 12 913,00
-8,3%
12 852,00
-0,5%
Aktywa 2 128 075,00 2 128 182,00
0,0%
2 152 575,00
1,1%
Kapitał własny 1 707 381,00 1 739 232,00
1,9%
1 747 021,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 305,97 311,68
1,9%
313,07
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,36 5,71
30,8%
1,40
-75,5%