info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 23:15
kontakt
DDISTANCE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 318,00 1 338,00
1,5%
3 003,00
124,4%
2 489,00
-17,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -310,00 -284,00
---
861,00
---
-125,00
---
Zysk (strata) brutto -333,00 -298,00
---
829,00
---
-150,00
---
Zysk (strata) netto -333,00 -300,00
---
807,00
---
-102,00
---
Amortyzacja 55,00 0,00
---
32,00
---
11,00
-65,6%
Aktywa 2 888,00 2 896,00
0,3%
4 250,00
46,8%
5 349,00
25,9%
Kapitał własny 2 409,00 2 441,00
1,3%
3 216,00
31,7%
3 114,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
0,0%
0,24
33,2%
0,24
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,06
---
-0,01
---