info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 19:21
kontakt
DDISTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 589,00 1 208,00
105,1%
1 709,00
41,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -53,00 394,00
---
496,00
25,9%
Zysk (strata) brutto -58,00 396,00
---
454,00
14,6%
Zysk (strata) netto -58,00 396,00
---
454,00
14,6%
Amortyzacja 0,00 100,00
---
98,00
-2,0%
Aktywa 4 792,00 5 232,00
9,2%
6 305,00
20,5%
Kapitał własny 3 057,00 3 453,00
13,0%
3 907,00
13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,26
12,9%
0,30
13,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---
0,04
16,7%