info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 08:31
kontakt
DDISTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 580,00 623,00
7,4%
590,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 3,00
-66,7%
12,00
300,0%
Zysk (strata) brutto 9,00 3,00
-66,7%
-1,00
---
Zysk (strata) netto 9,00 3,00
-66,7%
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 584,00 5 011,00
9,3%
5 635,00
12,5%
Kapitał własny 3 226,00 3 228,00
0,1%
3 228,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
0,0%
0,25
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---