info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 20:00
kontakt
SYNERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
100,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -32,00
---
-44,00
---
Zysk (strata) brutto 44 831,00 9 578,00
-78,6%
-21 804,00
---
Zysk (strata) netto 36 303,00 7 753,00
-78,6%
-17 681,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
-2,00
---
Aktywa 45 995,00 55 613,00
20,9%
33 971,00
-38,9%
Kapitał własny 35 668,00 43 421,00
21,7%
25 741,00
-40,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,59
21,7%
0,94
-40,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,33 0,28
-78,6%
-0,65
---